Головна
Інформація
Планування науково-методичної роботи
Про Академію
Досягнення Академії
Підвищення кваліфікації
Методична діяльність
Методичні новинки
Наукова діяльність
Інновації
Регіональні освітні проекти
Участь у Міжнародних та Всеукраїнських проектах
Інформаційний Вісник
Публічна інформація
Учитель року
Українським вчителям і учням зарубіжжя
Календар знаменних дат
Корисні посилання
Зворотній зв'язок

Файловий архів
Пошук
Структура сайту


Дистанційна освіта
Вебінар Укр.літ
Вебінар Астрономія
Вебінар
Чат (веб)
База даних
Електронна Бiблiотека
Фотоальбоми Академії
Фотоальбоми

ФотоАрхів
Анонс
Анонси Академії
Переклад оналйн
Online.ua
с на

Комунальний вищий навчальний заклад
«ХАРКІВСЬКА АКАДЕМІЯ НЕПЕРЕРВНОЇ ОСВІТИ»


Інформація: останні новини
Нормативно-правове забезпечення PDF Надрукувати Надіслати електронною поштою
Розмістив Олена Пономаренко   
05.июн.2013

Положення про підвищення кваліфікації керівних, науково-педагогічних і педагогічних кадрів освіти в Університеті менеджменту освіти. 

Конституція України

Ст.53

Держава забезпечує розвиток… післядипломної освіти, різних форм навчання

Закон «Про освіту»

Ст.19

Наукове і методичне забезпечення освіти здійснюють МОНУ, НАНУ, АПНУ,…, заклади післядипломної освіти, інші науково-методичні та методичні установи у взаємодії з відповідними підприємствами, творчими спілками, асоціаціями, товариствами, громадськими науковими організаціями.

Ст.20, п.6

Керівники ВНЗ щорічно звітують перед загальними зборами колективу навчального закладу.

Ст. 29

Структура освіти включає…післядипломну освіту.

Ст. 47, п.1

Післядипломна освіта – спеціалізоване вдосконалення освіти та професійної підготовки особи шляхом поглиблення, розширення й оновлення її професійних знань, умінь та навичок або отримання іншої професії, спеціальності на основі здобутого раніше освітньо-кваліфікаційного рівня та практичного досвіду.

п.3

Форми, терміни і зміст навчання, методичної та науково-дослідної діяльності визначаються закладами післядипломної освіти за погодженням із замовником.

Ст. 48,  п. 1

До закладів післядипломної освіти належать академії, інститути (центри) підвищення кваліфікації, перепідготовки, вдосконалення… .

п.2

Заклади післядипломної освіти можуть працювати за очною, вечірньою, заочною формами навчання, мати філіали і вести науково-дослідну роботу.

Ст. 54, п.2

Педагогічну діяльність у … закладах післядипломної освіти здійснюють науково-педагогічні працівники.

п.3

Прийняття на роботу науково-педагогічних працівників здійснюється на основі конкурсного відбору

п.4

Педагогічні працівники підлягають атестації.

Ст. 55, п.1

Педагогічні та науково-педагогічні працівники мають право на:…

 • вільний вибір форм, методів, засобів навчання, виявлення педагогічної ініціативи;

 • підвищення кваліфікації, перепідготовку, вільний вибір змісту програм, форм навчання, навчальних закладів, що здійснюють підвищення кваліфікації та перепідготовку.

Ст. 56

Педагогічні та науково-педагогічні працівники зобов’язані:…постійно підвищувати професійний рівень, педагогічну майстерність, загальну культуру.

Ст. 57, п.1

Держава забезпечує педагогічним і науково-педагогічним працівникам:… підвищення кваліфікації не рідше одного разу на п’ять років.

Ст. 61, п.1

Фінансування … навчальних закладів … здійснюється за рахунок коштів відповідних бюджетів…, а також додаткових джерел фінансування.

п.4

Додатковими джерелами фінансування є:

 • кошти, одержані за навчання, підготовку, підвищення кваліфікації та перепідготовку відповідно до укладених договорів;

 • плата за надання додаткових освітніх послуг… .

п.5

Розмір плати за… підвищення кваліфікації або за надання додаткових освітніх послуг встановлюється навчальним закладом….

Закон «Про дошкільну освіту»

Ст. 25

Науково-методичне забезпечення системи дошкільної освіти здійснюють: …

 • обласні інститути післядипломної педагогічної освіти;

 • методичні кабінети та інші науково-методичні установи, підпорядковані місцевим органам управління освіти.

Ст. 26

Завдання науково-методичного забезпечення системи дошкільної освіти.

Ст. 32

Атестація педагогічних працівників дошкільних навчальних закладів.

Закон «Про загальну середню освіту»

Ст. 27

Атестація педагогічних працівників

Ст. 41

Завдання науково-методичного забезпечення системи загальної середньої освіти

Ст. 42

Науково-методичне забезпечення системи загальної середньої освіти здійснюють… обласні інститути післядипломної педагогічної освіти, районні (міські) методичні кабінети…

Закон «Про позашкільну освіту»

Ст. 24

…Підвищення кваліфікації педагогічних працівників комунальних позашкільних закладів здійснюється не рідше одного разу на п’ять років за рахунок коштів відповідних бюджетів, приватних закладів – за рахунок коштів власника.

Ст. 25

Атестація педпрацівників позашкільних навчальних закладів.

Закон «Про професійно-технічну освіту»

Ст. 29

Науково-методичне забезпечення професійно-технічних закладів здійснюється … та закладами післядипломної освіти.

Закон «Про вищу освіту»

Ст. 10,

п.1

Післядипломна освіта – спеціалізоване вдосконалення освіти та професійної підготовки особи шляхом поглиблення, розширення та оновлення її професійних знань, умінь і навичок або отримання іншої спеціальності на основі раніше здобутого освітньо-кваліфікаційного рівня та практичного досвіду.

Післядипломна освіта створює умови для безперервності та наступності освіти і включає: перепідготовку, спеціалізацію, розширення профілю (підвищення кваліфікації), стажування.

Особа, яка успішно пройшла стажування або спеціалізацію чи розширила профіль (підвищила кваліфікацію), отримує відповідний документ про післядипломну освіту.

п.2

Післядипломна освіта здійснюється вищими навчальними закладами післядипломної освіти…, в тому числі на підставі укладених договорів.

Ст. 14

Навчальні плани та програми навчальних дисциплін розробляються ВНЗ і затверджуються керівником ВНЗ.

 

Ст. 20

Повноваження органів місцевого самоврядування, які мають у своєму підпорядкуванні ВНЗ…

 • затверджують… статути підпорядкованих їм ВНЗ;

Ст. 21

Повноваження власника ВНЗ

Ст. 25

Типи ВНЗ

 • інститут – ВНЗ ІІІ або ІV рівня акредитації, … проводить наукову, науково-методичну діяльність, має відповідний рівень кадрового та матеріально-технічного забезпечення.

Ст. 27, п.4

ВНЗ діє на підставі власного Статуту

Ст. 29, п.1

Управління ВНЗ здійснюється на основі принципів:

 • автономії та самоврядування;

 • розмежування прав, повноважень та відповідальності власника, органів управління вищою освітою, керівництва ВНЗ та його структурних підрозділів;

 • поєднання колегіальних та єдиноначальних засад; 

 • незалежності від політичних партій, громадських та релігійних організацій.

п.2

Автономія та самоврядування ВНЗ реалізуються відповідно до законодавства і передбачають право:

 • самостійно визначати форми навчання, форми та види організації навчального процесу;

 • приймати на роботу педагогічних, науково-педагогічних та інших працівників;

 • надавати додаткові освітні послуги…;

 • на підставі відповідних угод провадити спільну діяльність з іншими ВНЗ, підприємствами, установами та організаціями…

Ст. 30

Структурні підрозділи ВНЗ

Ст. 32

Керівник ВНЗ

Ст. 64, п.6

Розмір плати за… надання додаткових освітніх послуг встановлюється ВНЗ … з урахуванням офіційно визначеного рівня інфляції за попередній календарний рік.

Ст. 65

Платні послуги.

Наказ МОНУ № 988 від 31.12.2004 р.

«Про затвердження Концептуальних засад розвитку педагогічної освіти в Україні та її інтеграції в Європейський освітній простір»

 • Підвищення кваліфікації педагогічних працівників як основна форма професійного вдосконалення і стажування здійснюється в інститутах післядипломної педагогічної освіти.

 • У післядипломній педагогічній освіті впроваджуються багатоваріантні освітні програми і проекти з проблем педагогічної майстерності, інноваційних технологій та інтерактивних форм і методів навчання, … активно використовуються дистанційні форми навчання.

Положення про республіканський (Автономної республіки Крим) обласні … інститути післядипломної педагогічної освіти (наказ МОНУ № 538 від 17.11.2000 р.)

 
Інтернет-збори

Інтернет-збори

Літні мовні табори

Літні мовні табори

Наша кнопка
Ви можете згадати про наш ресурс, розмістивши у себе на сайті цю кнопку: Портал Академії
Щоб це зробити, просто додайте в HTML код потрібної сторінки даний код:МОН України 

Інститут ІТЗО 

ДВНЗ «УМО» НАПН України 

Академія інноваційного розвитку освіти 

освітній портал Педагогічна преса 

Е-Ранок 

Видавнича група «Основа» 

Інститут Передових Технологій 

Мiжнародний форум  

Образовательный онлайн-журнал 

Всеукраїнська акція «Слова допомагають» 

© 2006. КВНЗ «ХАНО». Всі права збережено.
61057 Харків, вул. Пушкінська, 24.
e-mail: kvnz.hano@gmail.com
Розробка: Grand на основі Joomla
Google+
Счетчик PR-CY.Rank
службы мониторинга серверов