Головна
Інформація
Планування науково-методичної роботи
Про Академію
Досягнення Академії
Підвищення кваліфікації
Методична діяльність
Методичні новинки
Наукова діяльність
Інновації
Регіональні освітні проекти
Участь у Міжнародних та Всеукраїнських проектах
Інформаційний Вісник
Публічна інформація
Учитель року
Українським вчителям і учням зарубіжжя
Календар знаменних дат
Корисні посилання
Зворотній зв'язок

Файловий архів
Пошук
Структура сайту


Дистанційна освіта
Вебінар Укр.літ
Вебінар Астрономія
Вебінар
Чат (веб)
База даних
Електронна Бiблiотека
Фотоальбоми Академії
Фотоальбоми

ФотоАрхів
Анонс
Анонси Академії
Переклад оналйн
Online.ua
с на

Комунальний вищий навчальний заклад
«ХАРКІВСЬКА АКАДЕМІЯ НЕПЕРЕРВНОЇ ОСВІТИ»


Інформація: останні новини
Календар знаменних і пам'ятних дат PDF Надрукувати Надіслати електронною поштою
Розмістив Олена Пономаренко   
29.дек.2016
 

КАЛЕНДАР

 

ЗНАМЕННИХ І ПАМ’ЯТНИХ ДАТ

 

У ГАЛУЗІ ОСВІТИ ТА ПЕДАГОГІЧНОЇ НАУКИ –

 

2017 РІК

 

 

 

ВИЗНАЧНІ ДАТИ РОКУ 

 

 

– 2017 р. проголошено Президентом України роком Української Революції 1917–1921 років.

 

– 2017 р. оголошено Президентом України роком Японії в Україні. 

 

*** 

 

– 2013 – 2022 рр. оголошено Генеральною Асамблеєю ООН (2012) Десятиріччям зближення культур.

 

– 2008 – 2017 рр. оголошено Генеральною Асамблеєю ООН (2007) другим Десятиріччям Організації Об’єднаних Націй із боротьби за ліквідацію бідності .

 

– 2017 р. оголошено Генеральною Асамблеєю ООН (2015) Міжнародним роком сталого туризму в інтересах розвитку. 

 

 

Цього року відзначається: 

 

– 980 років від заснування бібліотеки Софійського собору (бібліотека Ярослава Мудрого, 1037), першої відомої бібліотеки в Київській Русі.

 

– 435 років від заснування (1582) Вюрцбурзького університету (Баварський університет імені Юлія Максимиліана), одного з найстаріших університетів Німеччини. На початку ХХ ст. в університеті діяла Вюрцбурзька школа – напрям експериментального дослідження мислення. Роботи школи вплинули на гештальт-психологію та формування теорії настанови.

 

– 390 років від виходу (1627) першого друкованого тлумачного словника української мови, видатної пам’ятки староукраїнської лексикографії – «Лексикон словенороський і імен толкованіє», укладеного видатним ученим, поетом, гравером, друкарем Памвою Бериндою.

 

– 385 років від заснування (1632) Києво-Могилянської колегії (шляхом об’єднання братської школи Київського братства і духовної школи Києво-Печерської лаври) – першого вищого навчального закладу на території України. З 1701 р. – Києво-Могилянська академія, з 1819 р. по 1918 р. – Київська духовна академія, з 1992 р. – Національний університет «Києво-Могилянська академія».

 

– 380 років від виходу (1637) «Євангелія Учительного», видрукованого в друкарні Києво-Печерської лаври в перекладі українською мовою з виправленнями і вступним словом Петра Могили.

 

– 295 років від заснування (1722) Харківського колегіуму – другої після Києво-Могилянської академії школи з повним курсом наук для всіх верств населення.

 

– 255 років від виходу (1762, Париж) соціально-педагогічного трактату «Еміль, або Про виховання» Ж.-Ж. Руссо, за яким виховання покликано формувати нових людей, які мають змінити суспільство.

 

– 180 років від виходу (1837, Будапешт) альманаху «Русалка Дністровая» – першої книги українською мовою в Галичині, виданої «Руською трійцею». В альманасі вміщено українські, сербські народні й обрядові пісні, гагілки, твори М. Шашкевича, Я. Головацького, І. Вагилевича та ін.

 

– 180 років від відкриття (1837) Фрідріхом Фребелем у м. Бланкенбурзі (Німеччина) першого дитячого закладу під назвою «Заклад для розвитку творчого спонукання діяльності у дітей і підлітків» (у 1840 р. перейменовано на «Дитячий сад»). На основі практики цього закладу педагог розробив свою систему дошкільного виховання, що поширилася згодом у різних країнах.

 

– 175 років від виходу (1842, Харків) першого повного видання поеми І. П. Котляревського «Енеїда».

 

– 160 років від виходу (1857, Львів) методичного посібника з педагогіки для вчителів народних шкіл «Народная педагогія в пользу училищ і учителей сельських», підготовленого О. Духновичем.

 

– 160 років від виходу (1857, Санкт-Петербург) творів П. Куліша «Чорна Рада. Хроніка 1663 року», «Граматика» – однієї з перших українських букварів і читанок.

 

– 155 років від виходу (1862) педагогічного журналу «Ясная поляна», який видавав
Л. М. Толстой, розвиваючи на його сторінках теорію вільного виховання та друкуючи свої праці «О методах обучения грамоте», «Яснополянская школа...», «О народном образовании», «Проект устройства народных училищ» та ін.

 

– 155 років від виходу (1862, Санкт-Петербург) творів Т. Г. Шевченка «Перебендя», «Тарасова ніч», «Тополя».

 

– 155 років від заснування (1862) Х. Д. Алчевською Харківської жіночої недільної школи – одного з центрів освіти дорослих в Україні (існувала до 1919 р.).

 

– 145 років від відкриття (1872) перших Фребелівських курсів у Петербурзі – спеціальних курсів для підготовки вихователів дитячих садків та сімей за системою німецького педагога Фрідріха Фребеля (1782–1852).

 

– 135 років від виходу (1882–1907) історико-етнографічного та літературно-художнього журналу «Киевская старина», названого М. Грушевським справжньою енциклопедією українознавства.

 

– 135 років від заснування (1882) Київського товариства грамотності – добровільної громадської організації, створеної з метою поширення грамотності та проведення культурно-освітньої роботи серед населення, відкриття нових шкіл, бібліотек, організації нових курсів для вчителів. Очолив організацію київський губернатор С. Гудим-Левкович, а з березня 1897 р. – відомий педагог В. Науменко. Товариство припинило своє існування в 1908 р.

 

– 135 років від заснування Київського товариства сприяння початковій освіті (1882–1918 рр., до 1901 р. відоме під назвою «Комісія народних читань»), організованого вчителями київських гімназій і професорами Київського університету та Політехнічного інституту. До товариства входили комісії: народних читань, бібліотечна, навчальних посібників, видавнича, господарча. Очолював товариство П. Алексєєв.

 

– 125 років від заснування (1892) Наукового товариства імені Т.Г. Шевченка (НТШ) у Львові, яке об’єднало науковий і культурно-просвітницький рух в Україні і стало українознавчим центром нації. Друкованим органом НТШ у Львові і за кордоном стали «Записки Наукового товариства імені Шевченка» (ЗНТШ). Після Другої світової війни діяльність НТШ продовжувалася в еміграції, а у Львові оновилася в жовтні 1989 р.

 

– 120 років від заснування Київського педагогічного товариства взаємної допомоги (1897–1905), до якого входили відділи шкільного виховання, сімейного виховання, комісії з організації дитячих та юнацьких читань, матеріальної допомоги вчителям. Очолював товариство Є. Нолен.

 

– 115 років від початку діяльності (1902) Педагогічного музею (створений у 1901 р.) при Управлінні Київського навчального округу, в структурі якого діяла спеціальна педагогічна бібліотека. Наступником музею став Педагогічний музей імені цесаревича Олексія, відкритий у жовтні 1912 р. (нині Київський будинок учителя).

 

– 110 років від відкриття (1907) у Римі Марією Монтессорі дитячого дошкільного закладу під назвою «Будинок дитини», у роботі якого активну участь брали батьки. Найголовнішим завданням закладу було забезпечення вільного й індивідуального виховання та розвитку органів чуттів дитини. Система виховання Марії Монтессорі завоювала визнання в багатьох країнах світу.

 

– 110 років від заснування Київського товариства народних дитячих садків (1907–1917), головою якого була педагог-просвітитель Н. Лубенець. Товариство відкрило чотири дитячі садки, школу нянь-фребелічок, магазин «Дошкільне виховання», два притулки для дітей, видавало журнал «Дошкольное воспитание».

 

– 100 років від відкриття (1917) першого українського дитячого будинку в Києві для дітей з Галичини, які втратили батьків під час Першої світової війни.

 

– 100 років від заснування Українського товариства шкільної освіти (1917–1920), до якого входили організаційний, педагогічний та фінансовий відділи. Товариством розроблено план єдиної трудової школи, відкрито 16 українських шкіл, видано підручники українською мовою. Очолював товариство І. Стешенко.

 

– 95 років від виходу (1922) щомісячного науково-педагогічного журналу «Путь просвещения» (Харків), що видавався українською та російською мовами (з 1926 – «Шлях освіти», з 1931 р. – «Комуністична освіта», з 1945 р. – «Радянська школа», з 1991 – «Рідна школа»).

 

– 90 років від заснування (1927) дитячої трудової комуни імені Ф. Е. Дзержинського – навчально-виховного закладу, створеного в селищі Новий Харків (передмістя Харкова), у якому навчання поєднувалося з продуктивною працею. Протягом 1927–1935 рр. комуною керував А.С. Макаренко.

 

– 20 років від виходу (1997) педагогічної газети – тижневика «Освіта України».

 

 

 

(За виданням «Календар знаменних і пам’ятних дат у галузі освіти і педагогічної науки на 2017 рік / НАПН України, Держ. наук.-пед. б-ка України ім. В. О. Сухомлинського ; [упоряд.: Страйгородська Л. І., Шолохова Н.Є. ; наук. ред. Березівська Л. Д. ]. – Київ, 2016. – 147 с.).

 
Інтернет-збори

Інтернет-збори

Літні мовні табори

Літні мовні табори

Наша кнопка
Ви можете згадати про наш ресурс, розмістивши у себе на сайті цю кнопку: Портал Академії
Щоб це зробити, просто додайте в HTML код потрібної сторінки даний код:МОН України 

Інститут ІТЗО 

ДВНЗ «УМО» НАПН України 

Академія інноваційного розвитку освіти 

освітній портал Педагогічна преса 

Е-Ранок 

Видавнича група «Основа» 

Інститут Передових Технологій 

Мiжнародний форум  

Образовательный онлайн-журнал 

Всеукраїнська акція «Слова допомагають» 

© 2006. КВНЗ «ХАНО». Всі права збережено.
61057 Харків, вул. Пушкінська, 24.
e-mail: kvnz.hano@gmail.com
Розробка: Grand на основі Joomla
Google+
Счетчик PR-CY.Rank
службы мониторинга серверов